נוגמי מיישמת מספר פתרונות תוכנה איכותיים לטובת אינטגרציית מידע ואבטחת איכות של מידע.